Vítejte

Nabízíme široké spektrum zemních prací, od drobných výkopů pro malé stavby až po zemní práce většího rozsahu pro výstavbu inženýrských sítí. Jsme schopni realizovat různé výkopové práce, skrývky zeminy atd.. Zemní práce provádíme na základě projektové dokumentace nebo v případě menšího rozsahu dle dohody. Nabízíme realizaci vodovodních přípojek, kanalizačních přípojek, plynových přípojek a přípojek elektrického vedení. V případě výstavby inženýrských sítí provedeme výkopy rýh, osazení potrubí a zapískování a zpětný zásyp včetně hutnění.