Pro zemní práce využíváme CASE CX39B s vybavením: lžíce 300, 400, 500, 600 – s hydraulickým prstem a svahová lžíce s naklápěním.

Cena 600 Kč na hodinu.

Doprava kontejnerovou Avií 25 Kč/km nebo 400 Kč při kyvadlovém odvozu/přívozu materiálu.