• hloubení základů
 • výkopy pro inženýrské a telekomunikační sítě
 • výkopy a úpravy terénu
 • výkopy jam a rýh
 • výkopy pro bazény
 • veškeré úpravy terénu
 • hutnění ploch a povrchů
 • zemní práce pro rodinné domky
 • přípojky
 • odvoz zeminy
 • rovnání kamenů
 • rovnání terénu pomocí nivelačního přístroje
 • stavby opěrných zdí
 • pokládka zámkové dlažby (chodníky, dvorky, …)